Diecezja ma nowego Biskupa !

W Koszaliniew sobotę, 4 grudnia 2010 r., miał miejsceSynod wyborczy Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Jego podstawowym zadaniem był wybór nowego zwierzchnika diecezji.
Podczas obrad synodu w Koszalinie
Bp Michał Warczyński i bp Jerzy Samiec
Po nabożeństwie spowiednio-komunijnym z udziałem Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca odbyła się konferencja księży diecezji. Konferencja dokonała typowania kandydatów na stanowisko biskupa diecezjalnego. Księża zaproponowalinastępujących kandydatów (w kolejności uzyskanych głosów): ks. Janusz Staszczak z Koszalina, ks. prof. Marcin Hintz z Gdańska – Sopotu, ks. Jerzy Molin z Torunia. Do tej listy wyborczej nie zostalidołączeni inni kandydaci, ponieważ z tego prawa nie skorzystali świeccy członkowieczłonkowie Synodu.
Bp elekt Marcin Hintz i ks. Janusz Staszczak
Ks. radca Jerzy Molin
Podczas głosowania w pierwszej turze ks. Janusz Staszczak i ks. prof. Marcin Hintz otrzymali równą liczbę głosów (po 20) i przeszli do drugiej tury. Była ona wymagana, bo żaden z trójki kandydatów nie otrzymał ponad 50 % głosów.
W drugiej turze ks. prof. Marcin Hintz otrzymał 23 głosy, a ks. Janusz Staszczak 20 głosów.
Ks. M. Hintz zastąpi na stanowisku zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. bp. Michała Warczyńskiego, który przechodzi na emeryturę.Jego wybór zgodnie z prawem kościelnym wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Konsystorz Kościoła.
zdjęcia: Romuald Długosz
***

ks. prof. dr hab. Marcin Hintz

Ks. dr hab. MarcinHintz urodził się 21 maja 1968 r. w Warszawie. Kształcił się w zakresie teologii ewangelickiejw Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1987?1992) oraz filozofiiw Uniwersytecie Warszawskim (1988?1993). Od 1991 r. pracuje Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.W 2001 obronił doktorat na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na podstawie rozprawy „Wolność sumienia w Polsce po roku 1989 z perspektywy ewangelickiej. Analiza teologiczna”. W 2008 uzyskał habilitację na podstawie pracy „Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne”. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Teologii Systematycznej. Jest autorem wielu artykułów naukowych z teologii, etyki ewangelickiej i ekumenizmu.
Ks. M. Hintz ordynowany został 13 sierpnia 1995 roku.W latach 1995?1998 pracował jako wikariusz w Żyrardowie, następnie był ewangelickim kapelanem wojskowym i dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA (1998?2001). W 2000 został proboszczem parafii w Częstochowie, gdzie służył przez 10 lat.Dnia 14 listopada 2010 został wybrany na proboszcza parafii w Sopocie, a dwa tygodnie późniejwprowadzony w urząd.
Jest członkiem Synodu Kościoła, przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. Teologii i Konfesji. Jesttakże przewodniczącym polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej i członkiem Rady Programowej Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Ks. prof. Marcin Hintz jest żonaty z Iwoną z domu Raszka. Mają jedną córkę.

Notatka za: www.luteranie.pl
______________________________________________________

Parafia w Poznaniu życzy ks. Marcinowi Hintzowi wiele Bożego błogosławieństwa i prowadzenia w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie.

  • 0