6. niedziela po Trójcy Świętej

12 licpa 2015 r.
"Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!"
(Iz 43,1)
Introit: 61, Pieśni: 298, 393, 553, 757, Kazanie: ks. Marcin Kotas
Nabożeństwo słowa

6. niedziela po Trójcy Świętej

  • Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień
    19 lipca o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.
  • Przypominany o półkolonii dla dzieci w wieku od 6-12 lat organizowanej przez naszą Parafię w terminie: 20-24.07. (pn-pt). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Borutą – Bisok lub z kancelarią.
  • Zachęcamy do udziału w wycieczce parafialnej, która odbędzie się
    w ostatni weekend września tj. 25-27.09. (wyjazd w piątek rano). W tym roku planujemy odwiedzić naszych partnerów z Kościoła ewangelickiego w Hanowerze. W programie m.in. zwiedzanie Hanoweru oraz zakładów produkcyjnych VW w Wolfsburgu. Z uwagi, iż termin zgłoszeń mija 26 sierpnia, prosimy o zapisy wraz z wpłatą 100 zł. Szacunkowy koszt wycieczki od osoby to ok. 400 zł. Dla dzieci ok. 50 % ceny podstawowej.
  • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami. Do odebrania jest nowy numer Informatora Parafialnego.
Wspomnienie

Wspominamy śp. Konrada Domke, który zmarł 30.05.2015 r. przeżywszy 65 lat. Wspominają i o modlitwę proszą żona Maria, syn Krzysztof z rodziną, bliższa i dalsza rodzina.

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.(1P1,3) 

Ks. Marcin Kotas

  • 0