Październik 2015

``Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego?``

(Hi 2,10)
  • 0