11. niedziela po Trójcy Świętej

16 sierpnia 2015 r.
"Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje."
(1 P 5,5)
Introit: 66, Pieśni: 429, 631, 637, 756, 751, Kazanie: ks. Józef Schlender (Łk 18,9-14)
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

11. niedziela po Trójcy Świętej

``Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje``
( 1 P 5,5 )
  • Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 23 sierpnia o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa.
  • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami. Do odebrania i nabycia jest nowy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun oraz dwa numery Jednoty.

Ks. Marcin Kotas

  • 0