Ekumeniczne Święto Biblii

``Przygarnięci przez Chrystusa``
( por. Rz 15,7 )
  • 0