21. niedziela po Trójcy Świętej

25 października 2015 r.
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj"
( Rz 12,21 )
Introit: 76, Pieśni: 711, 783, 827, 828, Kazanie: ks. Marcin Kotas (Mt 5,38-42)
Nabożeństwo słowa

21. niedziela po Trójcy Świętej

``Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.``
( Rz 12,21 )
  • W niedzielę za tydzień 1.11. o godz. 10.00. zostanie odprawione nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. Z uwagi, iż Pamiątka Umarłych (1 listopada) wypada w niedzielę, w tym roku nie odbędzie się nabożeństwo na cmentarzu.
  • W bieżącym tygodniu lekcje religii odbywać się będą zgodnie z planem zajęć.
  • We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej.
  • W czwartek o godz. 18.15 próba Chóru Parafialnego. Zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanym nauką naszego Kościoła.
  • Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece Raczyńskich zaprasza 29 października, o godz. 18.00, na spotkanie dyskusyjne wokół książki pod redakcją Jarosława Kłaczkowa „Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.)”  z udziałem Jarosława Kłaczkowa i Tadeusza Stegnera.
  • Nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji zostanie odprawione w najbliższą sobotę 31 października o godz. 13.00. W tym dniu odbywać się będzie w naszej Parafii Synod Diecezjalny. W ramach Synodu dr Małgorzata Grzywacz wygłosi referat pt. Kobiety Reformacji. Synod ma charakter otwarty-zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 • Trwa ogólnopolska akcja charytatywna pt. Prezent pod choinkęPaczki przyjmowane są do 10 listopada. Przy tej okazji zwracamy się z prośbą o dostarczanie do parafii pojedynczych artykułów, z których będziemy mogli przygotować paczki. Ulotki informacyjne zostały wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. Namawiam do włączenia się w tę Akcję.
 • Przypominamy o Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowowschodniej w Budapeszcie w dniach 07-10.07.2016 Koszt pobytu – 50 EU, zaś koszt autobusu 220 zł (przedwpłata – 100zł). Termin zamknięcia listy został przedłużony do połowy listopada.
 • Z uwagi na zdekompletowanie składu Parafialnej Komisji Rewizyjnej stoimy przed koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W związku z tym informuję,  iż w niedzielę 22 listopada po nabożeństwie odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne. Najkorzystniejszym wariantem dla sprawnego funkcjonowania Komisji byłoby czterech stałych członków i dwóch zastępców. Kandydatów prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę kandydata.
 • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami do nabycia i odebrania jest nowy numer dwutygodnika Zwiastun.
Z żałobnej karty:

W dniu 23.10.2015 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie śp. prof. Andrzej Kuczkowski. Przeżył 81 lat. Śp. Andrzej Kuczkowski był związany z parafią ewangelicką w Lesznie. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 29.10. o godz. 12.00 w kościele rzymskokatolickim św. Antoniego w Lesznie.

„Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. ” (J 11,25-26)

Ks. Marcin Kotas

 • 0