2. Niedziela Adwentu

06 grudnia 2015 r.
"Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze."
( Łk 21,28 )
Introit: 3, Pieśni: 434, 2, 19, 15, 289, Kazanie: ks. Józef Schlender (Jk 5,7-8)
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

2. Niedziela Adwentu

``Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.``
( Łk 21,28 )
 • Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią św., które odbędzie się w niedzielę13 grudnia o godz. 10.00. Za tydzień zostanie również odprawione nabożeństwo w naszym filiale we Wrześni o godz. 15.00.
 • Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbywać się będą zgodnie z ustalonym planem zajęć.
 • Studentów oraz młodzież pracującą zapraszam na wtorkowe spotkanie na godz. 19.00.
 • W środę 9 grudnia o godz. 15.00 odbędzie się adwentowe spotkanie Koła Seniorów. Zaś o godz. 18.00  zostanie odprawione kolejne tygodniowe nabożeństwo adwentowe.
 • Próba Chóru Parafialnego odbędzie się w czwartek o godz. 18.20. Zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
 • W najbliższą sobotę o godz. 16.00 godzina biblijna, w czasie której będziemy chcieli rozważać zagadnienie zgorszenia z perspektywy biblijnej.
 • Trwa ogólnopolska akcja diakonijna pt. „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”.  W tym roku akcja przebiega pod hasłem Głodni miłosierdzia. Nabywając świecie wspieramy projekty Diakonii Kościoła na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej. Cena małej świecy wynosi 5 zł, dużych: 13 zł (kula) oraz 15 zł (walec). Świece można nabyć w kancelarii oraz punkcie z wydawnictwami.

 • Chciałbym zwrócić się do rodziców, opiekunów i dziadków. Otóż w niedzielę 20 grudnia planujemy gwiazdkę parafialną. W kancelarii parafialnej wyłożona jest lista ofiar na paczki dla dzieci. Prosimy także o zgłoszenie dzieci, które są spoza parafii, a chciałyby wziąć udział w Gwiazdce. Po gwiazdce zapraszamy na wspólne spotkanie adwentowe. Będziemy wdzięczni za pomoc w organizacji tego spotkania. Uprzejmie proszę Parafian o zapisy na listę z informacją o wypiekach lub innych specjałach, które są gotowi Państwo przygotować na spotkanie.
 • Już dziś zapraszamy na grudniowe Koło Pań na piątek 18.12. na godz. 17.15. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany album:  Winiary jakie pamiętamy. Dawny Poznań i jego mieszkańcy, autorstwa dwóch poznańskich historyczek  E. Burchard, K. Stelmachowskiej.
 • Zapraszamy do zapoznania się z nowymi publikacjami w naszym punkcie z wydawnictwami. Do nabycia i odebrania jest nowy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun. Przypominamy o prenumeracie czasopisma na rok 2016. Opłata za prenumeratę roczną wynosi 100 zł, a półroczną 50 zł.  Jest również nowy, adwentowy numer Informatora Parafialnego.
 • W kancelarii parafialnej są do nabycia opłatki wigilijne.

Ks. Marcin Kotas

 • 0