Ostatnia niedziela po Epifanii

17 stycznia 2016 r.
"Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą."
( Iz 60,2 )
Introit: 23, Pieśni: 105, 110, 787, 66, Kazanie: ks. Marcin Kotas (2 Kor 4,6-10)
Nabożeństwo słowa

Ostatnia niedziela po Epifanii

``Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.``
( Iz 60,2 )
  • Zapraszam na nabożeństwo słowa Bożego w niedzielę za tydzień 23.01.
    o godz. 10.00.
  • Podczas ferii zimowych nie obędą się spotkania dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła oraz próby Chóru parafialnego.
  • W dniach od 18-25 stycznia przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele zostanie odprawione w piątek  22 stycznia o godz. 18.00. Kazanie wygłosi rzymskokatolicki duchowny z Syrii ks. Ziad Hilal. Szczegółowy plan nabożeństw znajduje się na plakatach.
  • Nasza Parafia wspólnie z prof. Andrzejem Manitiusem podjęła starania o wydanie książki biograficznej poświęconej ks. sen. Gustawowi Manitiusowi. Książka została wydana końcem ubiegłego roku Z tej okazji serdecznie zapraszamy na spotkanie z udziałem autora książki  w niedzielę 31.01. po nabożeństwie. Ponadto w sobotę o godz. 11.00 w Centrum Parafialnym odbędzie się spotkanie promocyjne z udziałem gości spoza naszej parafii. Po prezentacji planujemy przejazd do Fortu VII na wspólna modlitwę wspomnieniową.
  • W niedzielę 14.02.2016 r. po nabożeństwie odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Przy tej okazji uprzejmie proszę o uregulowanie składki kościelnej za rok ubiegły.
  • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Do nabycia jest nowy numer dwutygodnika Zwiastun, ponadto kwartalnik wydawany przez Kościół Ewangelicko-Reformowany Jednota oraz bezpłatny numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego.  Jest również nowy numer Informatora Parafialnego. Zapraszam również do skorzystania  z kawiarenki parafialnej.

Ks. Marcin Kotas

  • 0