3. niedziela przed postem

24 stycznia 2016 r.
"Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia."
( Dn 9, 18 )
Introit: 24, Pieśni: , Kazanie: ks. Józef Schlender ( 1 Kor 9, 24-27 )
Nabożeństwo słowa

3. niedziela przed postem

``Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia``
( Dn 9, 18 )
  • Zapraszam na nabożeństwo słowa Bożego w niedzielę za tydzień 31.01. o godz. 10.00. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie promocyjne z prof. Andrzejem Manitiusem, wnukiem ks. Gustawa Manitiusa, autorem książki poświęconej przedwojennemu proboszczowi naszej parafii. Ponadto w sobotę 30.01. o godz. 11.00 w Centrum Parafialnym odbędzie się spotkanie promocyjne z udziałem gości spoza naszej parafii. Po prezentacji planujemy przejazd do Fortu VII na wspólną modlitwę wspomnieniową.
  • Jeszcze dziś o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Kościele prawosławnym przy ul. Marcelińskiej. Kazanie wygłosi ks. Tomasz Puchalski z Reformowanego Kościoła Katolickiego.
  • Wczoraj zakończył się zimowy obóz rodzinny w Pisku na Zaolziu.
  • W tym tygodniu nie odbędzie się próba Chóru parafialnego oraz spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
  • Spotkanie Koła Pań odbędzie się 29.01. (piątek) o godz. 17.15.
  • W niedzielę 14.02.2016 r. po nabożeństwie odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Przy tej okazji uprzejmie proszę o uregulowanie składki kościelnej za rok ubiegły.
  • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Do nabycia jest dwutygodnik Zwiastun, kwartalnik wydawany przez Kościół Ewangelicko-Reformowany Jednota oraz bezpłatny numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego. Jest również nowy numer Informatora Parafialnego. Uwadze Zboru polecam książkę poświęconą ks. Gustawowi Manitiusowi w cenie 30 zł.

Ks. Marcin Kotas

  • 0