Wielki Piątek

25 marca 2016 r.
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne"
( J 3,16 )
Introit: 42, Pieśni: 420, 141, 142, 138, 134, 156, Kazanie: ks. Marcin Kotas ( 2 Kor 5, 19-21 ), mgr toel. Anna Boruta Bisok
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

Wielki Piątek

``Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne``
( J 3,16 )
  • W 1. święto Zmartwychwstania Pańskiego nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią św. o godz. 10.00. Ponadto zostanie odprawione nabożeństwo one Wrześni o godz. 13.00.
  • W 2.dzień świąt Wielkanocy nabożeństwo słowa o godz. 10.00.
  • Dobiega końca ogólnopolska akcja charytatywna: Skarbonka diakonijna. Prosimy o dostarczanie skarbonek do kancelarii parafialnej lub kate,chetom.
  • Do końca kwietnia pozostaje czas na składanie deklaracji podatkowych. Zwracam się z serdeczną prośbą o wskazanie jednego 1% podatku na rzecz naszej parafialnej Diakonii. W stosownej rubryce należy wpisać nr KRS Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP KRS 0000260697 a w polu: cel szczegółowy: Diakonis Poznań.
  • We wtorek o godz. 19.00 spotkanie młodzieży studiującej i pracującej.
  • W dniach 1-3 kwietnia odbędzie się w naszej parafii Ogólnopolski Ewangelicki Zjazd Młodzieży Akademickiej i Pracującej pt. Poznaj(My) się w POZnaniu. Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału. Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem proszę o kontakt z kancelarią.W niedzielę 3 kwietnia po nabożeństwie w ramach XVI Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej odbędzie się koncert kameralny pt. Musica Rara.
  • Zapraszam na spotkanie Koła Seniorów, które odbędzie się on środę 6 kwietnia o godz. 15.00. Gościć będziemy socjolog dr Małgorzatę Cluząstkowską, która zaprezentuje temat pt. Towarzyszenie chorym i umierającym w hospicjum. Panie, nie mam człowieka…”(J 5,7).
  • W poniedziałek 4.04. o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Parafialnej
  • Zapraszam do zapoznania się mocnymi publikacjami w naszym punkcie z literaturą. Do nabycia jest najnowszy numer czasopisma kościelnego Zwiastun.

Z Żałobnej karty:
Dziś No godzinach rannych zmarła śp. Urszula Andrzejewska termin pogrzebu nie jest jeszcze ustalony.

Ks. Marcin Kotas

  • 0