1procent, który może tak wiele…

Zbliża się termin rozliczenia z Urzędem Skarbowym (jak co roku do 30 kwietnia). Kto tego jeszcze nie zrobił ma możliwość, aby przy tej okazji przekazać drobną kwotę na cele diakonijne w naszej parafii – bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Na czym to dokładnie polega?

Otóż przy rozliczeniach podatkowych jest możliwe przekazanie 1% ze swojego (już zapłaconego)podatku na organizację pożytku publicznego-Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Aby ta kwota z US mogła konkretnie być przekazana na pracę diakonijną w naszej parafii wystarczy w rozliczeniu PIT37 w części J. rubryka nr 137 wpisać nr KRS: 0000260697, a w części K. rubryka 139 Cel szczegółowy wpisać: PEA POZNAŃ. W rubryce 138 należy wpisać obliczony 1% z kwoty podatku z rubryki 126 (część G). Przepisy ustawy o podatku dają możliwość odliczenia darowizny, w tym składki kościelnej, na cele kultu religijnego. Aby to było możliwe należy spełnić trzy warunki:

  • darowizna musi być przekazana wyłącznie przelewem na konto Parafii,
  • w tytule przelewu musi być koniecznie słowo „darowizna” (a nie „ofiara” ani „składka”).
  • W przypadku składki kościelnej należy dopisać, jakiego okresu ona dotyczy np. „darowizna – I kwartał 2016”
  • darowizna może być dowolna, ale kwota odliczana nie może być większa niż 6% osiągniętego dochodu wykazanego w rozliczeniu podatkowym za dany rok.

Aby dokonać odliczenia wspomnianej darowizny trzeba przy rozliczeniu podatku wypełnić dodatkowo załącznik PIT/0 (kwotę darowizny wpisuje się w pole nr 13 lub 14 w części B, a w części D załącznika wpisujemy dane obdarowanego, czyli dane Parafii). Następnie odliczyć kwotę darowizny przy obliczaniu należnego podatku wpisując w rubryce 105 lub 106 części D zeznania PIT-37.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują rozliczenie podatkowe z ZUS mogą także skorzystać z tego odliczenia – zarówno 1% podatku jak i darowizny. Wystarczy wypełnić dodatkowo zeznanie podatkowe, w którym będą te kwoty ujęte.

  • 0