2. Niedziela po Wielkanocny

  • Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę 17 kwietnia o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. Po nabożeństwie odbędzie się kawiarenka parafialna. Przy tej okazji zwracam uwagę na odbywający się w przyszłą niedzielę półmaraton. W godz. 8.00.-12.00 mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym.
  • W bieżącym tygodniu w czwartek nie odbędą się lekcje religii dla klas gimnazjalnych. Pozostałe lekcje bez zmian.
  • We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej.
  • W czwartek o godz. 18.20 odbędzie się próba Chóru parafialnego. Zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
  • Serdecznie zapraszam na spotkanie autorskie z ks.Sławomirem Sikorą, byłym wikariuszem tutejszej parafii, obecnie proboszczem parafii ewangelickiej w Szczecinie, maratończykiem, autorem tomiku poezji pt. Myśli w biegu. Spotkanie odbędzie się w sobotę 16 kwietnia o godz. 17.00 w Centrum Parafialnym przy ul. Obozowej, a poprowadzi je Izabella Kallas.
  • Kwietniowe spotkanie Koła Pań odbędzie się w piątek 29 kwietnia o godz. 17.15.
  • Trwa ogólnopolska zbiórka pieniężna na rzecz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zebrane środki rokrocznie przeznaczane są na wspieranie ubogich Parafii w remontach kościołów, plebanii, organów etc. Prosimy o składanie ofiar na listę w kancelarii parafialnej. Za każdy złożony dar z serca dziękujemy.
  • W Parafii istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do lekarstw zakupionych w 2015 r. Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej prosimy o złożenie wniosku wraz z kopią zakupu lekarstw w Kancelarii parafialnej. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Do nabycia i odebrania jest nowy numer dwutygodnika kościelnego.

 Z karty żałobnej:

W miniony wtorek zmarła w 103. roku swojego życia śp. Halina Majewska zd. Jastrzębska córka ks. Michała Jastrzębskiego – Superintendenta Jednoty Wileńskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w II RP, nestorka wśród ewangelików reformowanych w naszym kraju. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo przy ul. Warszawskiej w środę 13.04.2016 r.
o godzinie 12:00, skąd nastąpi odprowadzenie prochów Zmarłej do grobu rodzinnego.

Ks. Marcin Kotas

  • 0