I Zjazd Studentów i Młodzieży Pracującej

Relacja z I Ewangelickiego Zjazdu Studentów i Młodzieży Pracującej

W dniach 1-3 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbył się I Ewangelicki zjazd studentów i młodzieży pracującej. W spotkaniu towarzyszył nam Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży ksiądz Marcin Konieczny oraz Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży ksiądz Karol Niedoba. Gościliśmy około czterdziestu uczestników z całej Polski, między innymi z Warszawy, Poznania, czy Wrocławia.

Zjazd był okazją do przeżyć duchowych, wspólnej refleksji i modlitwy, a także szansą na wzajemne poznanie oraz integrację podczas gier zespołowych (na przykład paintball). Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z ciekawą kulturą, gwarą i architekturą Poznania, a wszystko to za sprawą wizyty w Rogalowym Muzeum Poznania oraz wędrówek po uliczkach Starego Miasta. Podsumowaniem zjazdu było niedzielne nabożeństwo z liturgią młodzieżową i sakramentem ołtarza. Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowała młodzież uczestnicząca w spotkaniu.

Po nabożeństwie mieliśmy okazję wysłuchać koncertu kameralnego zorganizowanego w ramach XVI Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej Musica Rara, który był niezwykłą szansą do wysłuchania kameralistów cenionych za wykonania muzyki dawnej.

Zjazd był pierwszą i mamy nadzieję, że nie ostatnią szansą na spotkanie młodzieży studiującej i pracującej, wypełniając tym samym pewną lukę, a jednocześnie stwarzając okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów.

I Ewangelicki zajazd studentów i młodzieży pracującej nie mógłby odbyć się bez wsparcia finansowego Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży, Diecezji pomorsko-wielkopolskiej oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Organizacja zjazdu była możliwa dzięki pracy młodzieży z Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego w Poznaniu oraz gościnności i przychylności proboszcza parafii księdza Marcina Kotasa.

Emilia Przeor

  • 0