3. Niedziela po Wielkanocny

17 kwietnia 2016 r.
"Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe."
( 2 Kor 5,17 )
Introit: 48, Pieśni: 434, 181, 198, 778, 202, Kazanie: ks. Marcin Kotas (1 J 5,1-4)
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.; 


3. Niedziela po Wielkanocny

``Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne``
( 2 Kor 5,17 )
 • Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę 24 kwietnia o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa. Ponadto za tydzień odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie jubileuszowy 60 Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej, podczas którego gościnnie wystąpi nasz chór parafialny.
 • W bieżącym tygodniu nie odbędą się lekcje religii w piątek dla klas szkoły podstawowej.
 • We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej.
 • W czwartek o godz. 18.20 odbędzie się próba Chóru parafialnego. Zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
 • Kwietniowe spotkanie Koła Pań odbędzie się w piątek 29 kwietnia o godz. 17.15.
 • Trwa ogólnopolska zbiórka pieniężna na rzecz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zebrane środki rokrocznie przeznaczane są na wspieranie ubogich Parafii w remontach kościołów, plebanii, organów etc. Prosimy o składanie ofiar na listę
  w kancelarii parafialnej. Za każdy złożony dar z serca dziękujemy.
 • W Parafii istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do lekarstw zakupionych w 2015 r.  Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej prosimy o złożenie wniosku wraz z kopią zakupu lekarstw w kancelarii parafialnej.
 • Po nabożeństwie zapraszam do zapoznania się z nowymi publikacjami w naszym punkcie z literaturą.

Ks. Marcin Kotas

 • 0