Konfirmacja

Konfirmacja

15 maja był szczególnym dniem dla dwóch gimnazjalistów: Marcina i Macieja Inerowicz oraz całego naszego Zboru. W tym to dniu w obecności całego Zboru Marcin i Maciej złożyli swoje przyrzeczenie konfirmacyjne. Znaczenie Konfirmacji zawiera się w słowach ślubuję i potwierdzam. Konfirmanci potwierdzili i wyznali wiarę, oraz złożyli ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. Dali tym samym wyraz swej dojrzałości chrześcijańskiej. Od tego czasu przysługują im prawa i obowiązki określone prawem kościelnym. Życzymy im wiele Bożego błogosławieństwa i wytrwałości na każdy dzień.

  • 0