5. niedziela po Trójcy Św.

26 czerwca 2016 r.
"Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar."
( Ef 2,8 )
Introit: 60, Pieśni: 582, 746, 726, 651, Kazanie: ks. Janusz Sikora (1 Kor 1,18-25)
Nabożeństwo słowa z udziałem 
„Starszej młodzieży” z PE-A w Cieszynie

5. niedziela po Trójcy Św.

``Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.``
( Ef 2,8 )
  • Po nabożeństwie zapraszamy do sali przy kościele na spotkanie przy kawie z naszymi gośćmi z Cieszyna.
  • Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. za tydzień 3. lipca o godz.10.00. Za tydzień również zostanie odprawione nabożeństwo w naszym filiale w Gnieźnie o godz. 15.30.
  • W punkcie z literaturą jest do nabycia i odebrania najnowszy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun.
  • Informujmy, iż Rada Parafialna przyznała częściową refundację osobom, które złożyły wnioski o dofinansowanie lekarstw. Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Ks. Marcin Kotas

  • 0