6. niedziela po Trójcy Świętej

03 lipca 2016 r.
"Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!"
( Iz 43,1 )
Introit: 61, Pieśni: 417, 801, 715, 393, 290 , Kazanie: ks. Marcin Kotas (Rz 6,3-8)
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św.

6. niedziela po Trójcy Świętej

``Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!``
( Iz 43,1 )
  • Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień
    10 lipca o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo słowa. Za tydzień również odbędzie się o godz. 15.00 nabożeństwo w naszym filiale we Wrześni.
  • Informujmy, iż Rada Parafialna przyznała częściową refundację osobom, które złożyły wnioski o dofinansowanie lekarstw. Prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.
  • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami. Do odebrania jest nowy numer Informatora Parafialnego. 

Ks. Marcin Kotas

  • 0