23.niedziela po Trójcy Św.

30 październik 2016 r.
"Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna."
(1 Tm 15b.16)
Introit: 78, Pieśni: 620, 650, 769, 651, Kazanie: ks. Marcin Kotas (Fi p3,1 7-21)
Nabożeństwo słowa, Chrzest Św. Damian Kujawa

23.niedziela po Trójcy Św.

``Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna.``
( 1 Tm 15b.16 )
 • W poniedziałek 31.10 o godz. 18.00 przeżywać będziemy nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji. W 2 programie TVP o godz. 11.30 zostanie wyemitowana retransmisja z nabożeństwa reformacyjnego z Kościoła Jezusowego w Cieszynie.
 • W Pamiątkę Umarłych, 1 listopada o godz. 10.00 odprawione zostanie nabożeństwo na kwaterze ewangelickiej na Cmentarzu Miłostowo
 • W niedzielę za tydzień 6.11. o godz. 10.00 nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią.
 • W bieżącym tygodniu lekcje religii odbywać się będą zgodnie z planem zajęć poza zajęciami czwartkowymi dla klas gimnazjalnych.
 • W środę o godz. 15.00 spotkanie Koła seniorów, podczas którego zostanie zaprezentowany temat Towarzyszenie w żałobie.
 • W czwartek o godz. 18.00 próba Chóru Parafialnego. Zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
 • Trwa ogólnopolska akcja diakonijna pt. Prezent pod choinkę. Ulotki informacyjne zostały wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. Namawiam do włączenia się w ten projekt. Akcja trwa do 13 listopada.
 • Z serca dziękuję osobom, które w dniu wczorajszym włączyły się w prace porządkowe na kwaterze ewangelickiej na cmentarzu Miłostowo.
 • W tym roku dobiega końca kadencja Synodu diecezjalnego. Stajemy przed wyborem 3 delegatów do Synodu Diecezji. W związku z powyższym Rada parafialna zwołuje Wyborcze Zgromadzenie Parafialne na dzień 27.11.2016 r. Zgłoszenia kandydatów wraz z załączoną zgodą kandydata prosimy składać w kancelarii parafialnej.
 • Z okazji Jubileuszu 500-lecia Reformacji, który zainaugurujemy 31 października br., przygotowaliśmy w holu Centrum parafialnego wystawę pt. Reformatorzy. Wystawie towarzyszą drukowane informatory, które wyłożone są w holu, jak i przy wyjściu z kościoła. Ponadto na okoliczność Roku Reformacji na elewacji Centrum parafialnego zamontowaliśmy herb Kościoła ewangelickiego — Różę Lutra. Róża została wykonana z piaskowca. W tym miejscu serdecznie dziękuję p. Waldemarowi Pechowi, który podjął się zainstalowania płaskorzeźby.
 • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z wydawnictwami. Do odebrania i nabycia jest najnowszy numer Zwiastuna.

Ks. Marcin Kotas

 • 0