Czerwiec 2017

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.

Dz 5, 29
  • 0