Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. (J 1,17)

  • Zapraszam na nabożeństwo słowa Bożego w niedzielę za tydzień 22.01. o godz. 10.00. Podczas nabożeństwa będziemy prosić o złożenie ofiary noworocznej, która przeznaczona jest przez Kościół na stypendia dla studentów. Za tydzień po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Rzońcą Krakowa, autorem zbioru tzw. Mów stołowych Marcina Lutra.
  • W tym tygodniu rozpoczynamy obchody Tygodnia Modlitwa o Jedność Chrześcijan. Niemal każdego dnia w różnych parafiach odbywać się będą nabożeństwa ekumeniczne. Dziś o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo inauguracyjne w Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów na Osiedlu Polan. Kazanie wygłosi Pastor Andrzej Polaszek z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego. Plan kolejnych nabożeństw znajdziemy na wywieszonych plakatach oraz na stronie internetowej. Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele zostanie odprawione w niedzielę 22 stycznia o godz. 18.00. Kazanie wygłosi Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
  • W tych dniach organizowane są również Dni Judaizmu. Szczegółowy plan obchodów znajdują się na plakatach oraz zaproszeniach.
  • Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się zgodnie z planem zajęć poza lekcjami dla klas gimnazjalnych w czwartek.
  • We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej.
  • W czwartek o godz. 18.00 próba Chóru parafialnego. W ramach spotkania dla zainteresowanych luteranizmem zapraszam na nabożeństwo ekumeniczne.
  • Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Uwadze Zboru polecam tom I książki pt. Reformacja, wydanej na okoliczność Roku Reformacji. Ponadto do odbioru i nabycia jest czasopismo kościelne Zwiastun oraz nowy numer Informatora Parafialnego.
  • Po nabożeństwie Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego serdecznie zaprasza na spotkanie z dr Jackiem Romankowem, które będzie poświęcone postaci i dziełu ks. Alberta Schweitzera (1875-1965), jednego z najbardziej rozpoznawanych ewangelików XX wieku: znawcy twórczości Jana Sebastiana Bacha, teologa i lekarza. Ponadto w sali katechetycznej odbędzie się spotkanie organizacyjne poświęcone Zimowisku Rodzinnemu w Pisku.

 Wspomnienie:

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza infułata Romana Skrzypczaka, proboszcza parafii polskokatolickiej w Poznaniu. Był długoletnim duszpasterzem poznańskiej parafii polskokatolickiej. Od lat zaangażowanym w ruch ekumeniczny w Poznaniu i Wielkopolsce.

Msza święta pogrzebowa Ks. Romana Skrzypczaka odbędzie się w środę 18 stycznia o godz. 11:00 w kościele parafialnym przy ul. Bydgoskiej 4 zaś o godz. 14:15 – w kaplicy na cmentarzu miłostowskim (od ul. Gnieźnieńskiej) odbędą się obrzędy pogrzebowe i ostatnie pożegnanie zmarłego.

Ks. Marcin Kotas

  • 0