3.niedziela po Epifanii

22 stycznia 2017 r.
"Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym."
( Łk 13, 29 )
Introit: 20, Pieśni: 110, 573, 810, 671, Kazanie: ks. Marcin Kotas ( J 4, 46-54 )
Nabożeństwo słowa

3.niedziela po Epifanii

``Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.``
( Łk13,29 )
  • Dziś po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Rzońcą z Krakowa, autorem zbioru Mów stołowych Marcina Lutra. (Tischrede)
  • Dziś w naszym Kościele o godz. 18.00. odbędzie się nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitwa o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosi ks. Jan Ostryk z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej.
  • Zapraszam na nabożeństwo słowa Bożego w niedzielę za tydzień 29.01. na godz. 10.00
  • Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się zgodnie z planem zajęć.
  • We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej.
  • W czwartek o godz. 18.00 próba Chóru parafialnego, zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych luteranizmem.
  • W niedzielę 12.02. po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne. W czasie Zgromadzenia Rada Parafialna przedstawi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2016. Będziemy także chcieli przyjąć preliminarz budżetowy na rok 2017.
  • Ofiara z dzisiejszego nabożeństwa zostanie przeznaczona na Fundusz socjalny naszego Kościoła.
  • W punkcie z literaturą  do odbioru i nabycia jest nowy numer czasopisma kościelnego Zwiastun oraz Informator Parafialny. 

Wspomnienie:

W dniu 22.12.2016 r. zmarł w wieku 89 lat śp. Heinrich Pfeiffer. Heinrich Pfeiffer był oddanym przyjacielem Polski, mecenasem nauki wspierającym szczególnie młodych naukowców. Od 1956-1995 roku sekretarz generalny Fundacji  im. Aleksandra von Humboldta w Bonn. Wybitny organizator nauki o światowym formacie. W 1989 roku grono naukowców poznańskich, stypendystów Fundacji założyło stowarzyszenie naukowe pod nazwą Societas Humboldtiana Polonorum. Jego celem jest wymiana  doświadczeń i wspieranie nauki polskiej we współpracy z Fundacją i ośrodkami naukowymi. Dr Heinrich Pfeiffer uczestniczył wraz z kilkunastoma przedstawicielami Fundacji w 1. Założycielskim Kongresie Stowarzyszenia w Poznaniu. Do końca swoich dni pozostał  mecenasem i przyjacielem członków Fundacji.  Śp. Heinricha Pfeiffera wspominają i o modlitwę proszą liczne grono przyjaciół, współpracowników, znajomych. (ŚE 657)

„Błogosławieniu, są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi.”. (Obj 14,13) 

Ks. Marcin Kotas

  • 0