Konferencja w Szamotułach

W ramach obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji 22 października 2017 r. na zamku Górków w Szamotułach odbyła się konferencja naukowa „Europa – Polska – Wielkopolska – Szamotuły”. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Muzeum Zamek Górków w Szmotułach oraz parafię Ewangelicko-Augsburską w Poznaniu. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor Muzeum Zamek Górków pan Michał Kruszona. Następnie oddał głos księdzu Marcinowi Kotasowi, proboszczowi poznańskiej parafii, który także przywitał wszystkich zebranych.

Następnie dr Małgorzata Grzywacz, jako moderator pierwszej części konferencji, przedstawiła i zaprosiła pierwszego prelegenta prof. Wernera Bucholza z Greifswaldu. W swoim wystąpieniu zaprezentował zarys dziejów Reformacji w Wielkopolsce i Małopolsce.

Następnym prelegentem był dr Łukasz Barański, który w swoim referacie przedstawił zebranym rozwój idei reformacyjnych na terenach Wielkopolski.

Kolejno bp prof. Marcin Hintz, przedstawił teologiczne aspekty Reformacji. Skupił się przede wszystkim na teologii luterańskiej.

Pod nieobecność dr Anety Derkowskiej z Torunia, jej referat zaprezentowała dr Małgorzata Grzywacz. Doktor A. Derkowska swój referat zatytułowała „Wacław z Szamotuł – człowiek renesansu”.

W przerwie konferencji zostały otwarte wystawy „Grafika dawna ze zbiorów PAU i PAN w Krakowie” oraz „Codzienne życie ewangelików”. Wystawy będzie można obejrzeć do 7 grudnia 2017 roku w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

W drugiej części konferencji, swoje referaty zaprezentowali ks. Christfried Boelter z Friedrichrode oraz dr Małgorzata Grzywacz, która mówiła o dziejach ewangelicyzmu w Poznańskiem w XIX i XX wieku.

Natomiast ks. prof. Konrad Białecki przedstawił dzieje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Wielkopolsce po II wojnie światowej. Tę część moderował i podsumował dr Jerzy Domasłowski.

Na koniec konferencji pieśni Wacława z Szamotuł zaprezentował chór Cantabile z Szamotuł. Podsumowaniem debaty jest pozycja książkowa zawierająca wszystkie wygłoszone w jej czasie referaty.

  • 0