15. Niedziela po Trójcy Św.

12.09.2021
"„Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie”. "
1 P 5,7
Introit: 70, Pieśni: 673, 394, 763, 816, Kazanie: ks. Marcin Kotas
Nabożeństwo Słowa Bożego

15. Niedziela po Trójcy Św.

„Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie”.
( 1 P 5,7 )

Introit: 70
Pieśni: 673, 394, 763, 816
Nabożeństwo Słowa

Kazanie: ks. Marcin Kotas

Chrzest Św. Judyta Janiszewska

Preludium: Dana Glover – It Is You (I Have Loved)
Postludium: Georg Böhm – Preludium C-Dur

 1. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie w celu omówienia nauczania katechetycznego w nowym roku szkolnym.
 2. Zapraszamy na uroczystość Pamiątki Poświęcenia naszego Kościoła Łaski Bożej oraz Centrum Parafialnego, którą przeżywać będziemy w niedzielę 19.09. Słowem Bożym służyć będzie ks. dr Adam Malina, Prezes Synodu Kościoła, proboszcz parafii w Katowicach-Szopienicach.
 3. W niedzielę 19.09. o godz. 19:00 odbędzie się w naszym kościele koncert kameralny
  w ramach festiwalu Muzyka w Dawnej Wielkopolsce. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory Stanisława Moniuszki. Zapraszamy.
 4. W najbliższym tygodniu odbędą się w formie stacjonarnej lekcje religii, zgodnie z ustalonym dziś planem lekcji. Ze względu na uroczystości ślubne w najbliższy piątek, nie odbędą się lekcje religii.
 5. Najbliższe spotkanie z cyklu W bliskości Słowa odbędzie w środę 15.09. o godz. 18:00. W nowym roku szkolnym spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu w 2. i 4. środę.
 6. W najbliższy czwartek o godz. 18:00 odbędzie się próba chóru parafialnego. Zapraszamy chórzystów, jak i nowe osoby, które chciałby dołączyć na naszego chóru.
 7. W czwartek o 19:30. odbędzie się spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła. Spotkamy się stacjonarnie w parafii.
 8. W sobotę 25.09. zapraszamy na wspólną wyprawę rowerową. Tym razem celem wyprawy będzie Osowa Góra. Wyjeżdżamy sprzed kościoła o godz. 10:00. Po powrocie dla uczestników wyprawy planujemy spotkanie przy pieczonej pyrze.
 9. W niedzielę 26.09. po nabożeństwie odbędzie się stacjonarne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Spotkanie pt. Refleksje o godności i prawach człowieka poprowadzi Paweł Łukasz Nowakowski.
 10. W dniach 08-10.10. odbędzie się w Pszczynie Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Osoby zainteresowane udziałem w zjeździe prosimy o kontakt z katechetami.
 11. Rada parafialna informuje, iż na posiedzeniu w dniu 6.09.został wybrany nowy skład Prezydium Rady. Prezesem Rady Parafialnej został wybrany Proboszcz, wiceprezesem dr Jerzy Gizło, Skarbnikiem Przemysław Hewelt, Sekretarzem Magdalena Kociorska.

Ks. Marcin Kotas

 • 0