Niedziela Wieczności

24.11.2019
"Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone."
Łk 12,35
Introit: 82, Pieśni: 281, 267, 272, 301, Kazanie: Mt 25, 1-13
Nabożeństwo Słowa

Niedziela Wieczności

Hasło biblijne: Niechaj biodra wasze będę przepasane i świece zapalone. (Łk 12,35)

Introit: 82, pieśni: 281, 267, 272, 301

Kazanie: ks. Marcin Kotas (Mt 25, 1-13)

  1. Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. w niedzielę 1 grudnia o godz. 10.00. Za tydzień również zostanie odprawione nabożeństwo w Gnieźnie o godz. 15.30.
  2. W poniedziałek 25 listopada o godz. 17.00 posiedzenie Rady Parafialnej.
  3. W tym tygodniu nie odbędą się lekcje dla grupy przedkonfirmacyjnej i konfirmacyjnej.
  4. Zapraszam studentów na spotkanie w ramach Ewangelickiego Duszpasterstwa Akademickiego we wtorek o godz. 19.00.
  5. W czwartek o godz. 00 próba chóru parafialnego, zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.
  6. Zapraszamy dzieci oraz rodziców do udziału we wspólnym spotkaniu adwentowym Pierwsza świeca. Jest to inicjatywa mająca na celu wprowadzenie w czas adwentu. Spotkanie połączone jest z warsztatami, mini-nabożeństwem oraz noclegiem w Centrum Parafialnym. Są również przewidziane zajęcia dla rodziców. Zapraszamy w sobotę 30 listopada na godz. 17.00. Prace z warsztatów wykonane przez dzieci będzie można nabyć podczas Kiermaszu adwentowego od pierwszej niedzieli Adwentu. Zgłoszenia przyjmują p. Zuzanna Jen oraz p. Sandra Śliwka-Lipińska.
  7. W niedzielę 15 grudnia planujemy gwiazdkę parafialną. W kancelarii parafialnej wyłożona jest lista ofiar na paczki dla dzieci. Prosimy także o zgłoszenie dzieci, które są spoza parafii, a chciałyby wziąć udział w Gwiazdce.
  8. Wraz z nowym rokiem kościelnym inaugurujemy w parafii nowy cykl spotkań W bliskości Słowa i dialogu. Spotkania mają na celu z jednej strony pogłębianie wiedzy biblijnej, teologicznej, wyznaniowej, z drugiej natomiast pogłębianie poczucia wspólnoty. Spotkania będą się odbywały w każdą środę o godz. 18.00.
  9. W punkcie z literaturą jest do odebrania i nabycia nowy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun ewangelicki.

Ks. Marcin Kotas

  • 0