Październik 2021

Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków.
Hebr 10,24

  • 0