2. niedziela po Epifanii

14.01.2018
"Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. "
(J 1,17)
Introit: 19, Pieśni: 80,105,108,603, Kazanie: 1 Kor 2,1-10
Nabożeństwo Słowa

2. niedziela po Epifanii

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
(J 1,17)
  1. Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią św. w niedzielę za tydzień 21.01. o godz. 10.00.

  2. W tym tygodniu rozpoczynamy obchody Tygodnia Modlitwa o Jedność Chrześcijan. Każdego dnia w różnych miejscach odbywać się będą nabożeństwa ekumeniczne. Uwadze Zboru polecam Modlitwę pamięci, która odbędzie się 18 stycznia (czwartek) o godz. 12.00 w Forcie VII. W modlitwie udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych. Plan kolejnych nabożeństw znajdziemy na plakatach oraz na stronie internetowej parafii. Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele zostanie odprawione w niedzielę 21 stycznia o godz. 18.00. Kazanie wygłosi pastor Piotr Wisełka z Kościoła zielonoświątkowego.

  3. W tych dniach organizowane są również obchody Dnia Judaizmu. Szczegółowy plan wydarzeń znajduje się na plakatach oraz zaproszeniach.

  4. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się zgodnie z planem zajęć.

  5. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej.

  6. W czwartek o godz. 18.00 próba Chóru parafialnego, a o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.

  7. W niedzielę 4.02. po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, podczas którego Rada Parafialna przedstawi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2017. Będziemy także chcieli przyjąć preliminarz budżetowy na rok 2018.

  8. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Dysponujemy nowym, bezpłatnym numerem czasopisma wydawanego przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe pt. Wiara i Mundur.

Ks. Marcin Kotas

  • 0