Ostatnia niedziela po Epifanii

02.02.2020
"Panie, u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Alleluja!"
Ps 36,10
Introit: 23, Pieśni: 439, 369,110,410,273, Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Obj 1,9-18)
Nabożeństwo Spowiedzią i Komunią Św.

Ostatnia niedziela po Epifanii

Panie, u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Alleluja!
(Ps 36,10)

Ostatnia niedziela po Epifanii
Introit: 23
Pieśni: 439, 369,110,410,273
Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Obj 1, 9-18)

Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

  1. Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę 9 lutego na godz. 10.00. Za tydzień zostanie również odprawione nabożeństwo we Wrześni o godz. 15.00.
  2. Informujemy, iż w czasie ferii zimowych nie odbywają się regularne zajęcia parafialne.
  3. Zapraszamy na spotkanie Koła Seniorów, które odbędzie się w środę 5 lutego o godz. 15.00. Tym razem gościć będziemy przedstawicieli Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. Przedstawią nam swoją działalność na rzecz najbiedniejszych dzieci w Afryce i Aleppo, połączoną z wyświetleniem prezentacji. Dowiemy się także o możliwościach włączenia się do programu pomocy dla dzieci „Adopcja Serca”.
  4. W poniedziałek 10 lutego o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Rady Parafialnej.
  5. W niedzielę 16 lutego po nabożeństwie odbędzie się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, podczas którego Rada Parafialna przedstawi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2019. Będziemy także chcieli przyjąć preliminarz budżetowy na rok 2020.
  6. Zachęcam do zapoznania się z nowymi publikacjami w punkcie z literaturą. Jest jeszcze do odebrania i nabycia nowy numer czasopisma kościelnego Zwiastun Ewangelicki.
  7. Ofiara z dzisiejszego nabożeństwa zostanie przeznaczona na rzecz Funduszu stypendialnego naszego Kościoła. Za każdy dar składamy serdeczne podziękowania.

Ks. Marcin Kotas

  • 0