3. Niedziela przed Postem

28.01.2018
"Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia."
Dn 9,18
Introit: 24, Pieśni: 846, 769, 768, 651, Kazanie: Jr 9,22.23
Nabożeństwo Słowa

3. Niedziela przed Postem

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia.
(Dn 9,18)
 1. Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się spotkanie w ramach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Gościem spotkania będzie wykładowczyni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wybitna ewangelicka teolog zajmująca się Nowym Testamentem prof. Kalina Wojciechowska, która przedstawi prelekcję pt. „Nowe spojrzenie na List Jakuba”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 2. Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. w niedzielę za tydzień 4.02. o godz. 10.00. Za tydzień odbędzie się także nabożeństwo w naszym filiale w Gnieźnie
  o godz. 15.30.

 3. W niedzielę 4.02. po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, podczas którego Rada Parafialna przedstawi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2017. Będziemy także chcieli przyjąć preliminarz budżetowy na rok 2018.

 4. W dniu jutrzejszym o godz. 17.00 odbędzie się zebranie Rady Parafialnej.

 5. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów oraz młodzieży pracującej.

 6. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne nabożeństwa ekumenicznego z okazji Światowego Dnia Modlitwy. W tym roku nasza Parafia jest gospodarzem tego wydarzenia. Zachęcamy Panie do włączenia się w tę inicjatywę.

 7. W czwartek o godz. 18.00 próba Chóru parafialnego, a o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego Kościoła.

 8. Już dziś zapraszamy na spotkanie Koła seniorów w środę 7 lutego o godz. 15.00. Gościć będziemy p. Barbarę i Aleksandra Szanieckich świeckich misjonarzy w Tanzanii.

 9. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Szczególnie polecamy nowość wydawniczą pt.: „Owoce łaski. Ekumeniczne doświadczenia wspólnoty z Grandchamp”, a także najnowszy numer Informatora Parafialnego.

 10. Ofiara z dzisiejszego nabożeństwa zostanie złożona na Fundusz Socjalny naszego Kościoła. Za każdy dar składamy serdeczne podziękowania.

Ks. Marcin Kotas

 • 0