Modlitwa Taize

We wtorek 13 marca w naszej parafii odbyło się spotkanie ekumeniczne w duchu wspólnoty z Taizé. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18.00 od przywitania uczestników przez brata Macieja ze wspomnianej wspólnoty oraz krótkiego rozważania poświęconego biblijnej perykopie o spotkaniu Jezusa z Zacheuszem (Łk 19,1-10). Następnie uczestnicy w  kilkuosobowych grupach kontynuowali zgłębianie tekstu biblijnego, jak również prowadzili dyskusje poświęcone innym tematom życia chrześcijańskiego. O godzinie 20.00 rozpoczął się główny punkt wydarzenia – modlitwa ze śpiewami z Taizé. Uczestniczyło w niej ok. 100 osób, głównie młodzież, lecz nie tylko. Przywitania uczestników dokonał nasz wikariusz, ks. Marcin Liberacki. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo, którego elementami były śpiewy kanonów z Taizé, czytania biblijne, modlitwa wstawiennicza oraz kilkuminutowa cisza modlitewna. Zamknęło je udzielenie błogosławieństwa przez brata Macieja oraz biorących udział w modlitwie duchownych oraz pozdrowienie uczestników przez proboszcza naszej parafii, ks. Marcina Kotasa. Spotkanie zakończył poczęstunek w salce przy kościele.

W organizacji spotkania czynny udział wzięła wspólnota 71250.org, regularnie organizująca modlitwy w duchu Taizé w kościele rzymskokatolickim św. Wojciecha w Poznaniu, oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Akademickie działające przy naszej parafii. Wydarzenie to było jednym z przejawów czynnego zaangażowania poznańskiej społeczności ewangelickiej w ruch ekumeniczny. Pozwoliło także na nawiązanie kontaktu duchownych i młodzieży z naszej parafii ze wspólnotą 71250.org oraz bratem Maciejem, co z pewnością zaowocuje kolejnymi inicjatywami podejmowanymi w przyszłości.

Krzysztof Ptaszyński

  • 0