Spotkanie z Imamem

W niedzielę 6 maja po nabożeństwie mieliśmy okazję gościć w sali parafialnej imama Youssefa Chadida z Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu. Mimo ładnej pogody i trwającego majowego „długiego weekendu” frekwencja dopisała. Pochodzący z Maroka muzułmański duchowny już długo przebywa z rodziną w naszym kraju, poznał polską specyfikę z dobrej i gorszej strony, biegle też opanował język. Pożytecznie jest dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak sami siebie widzą wyznawcy jednej z największych światowych religii – i jak nas postrzegają. Była mowa o sprawach kultury, obyczajowości, głównych zasadach islamu, a także o życiu współczesnych muzułmanów w Poznaniu i w Wielkopolsce. Była mowa, jak wiara w Jedynego Boga łączy chrześcijaństwo, islam i judaizm i co na ten temat mówi Koran. Pojawiają się również fundamentalne różnice – wprawdzie muzułmanie z szacunkiem odnoszą się do Jezusa i Jego matki, to jednak traktują Go jedynie jako jednego z proroków, odrzucając wiarę w śmierć na krzyżu i w Zmartwychwstanie, chociaż nie we Wniebowstąpienie.

Na zakończenie imam Youssef Chadid otrzymał książkę – historię naszej parafii. Był również czas na zadawanie pytań i na późniejsze rozmowy kuluarowe. Raz jeszcze okazało się, że można i należy rozmawiać. Dodajmy jeszcze, że spotkanie odbyło się z inicjatywy ks. Marcina Liberackiego i było rewizytą – niedawno w Centrum Muzułmańskim gościła grupa młodzieży z naszej parafii. I może jest to argumentem, by także w poznańskim środowisku ekumenicznym pomyśleć o wprowadzeniu oprócz tradycyjnego Dnia Judaizmu, również Dnia Islamu, jak to już gdzieniegdzie ma miejsce?

Jerzy Domasłowski

  • 1