Pamiątka Poświęcenia Kościoła

Piękny niedzielny poranek, słońce rozświetla swymi promieniami wszystko dokoła. Dokładnie tak wyglądał dzień 16 września 2018 r., kiedy to parafia i parafianie w Poznaniu przeżywali 14. pamiątkę poświęcenia Kościoła oraz Centrum Parafialnego. Gościem tego wyjątkowego dnia dla społeczności poznańskich ewangelików był biskup Waldemar Pytel ze Świdnicy, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W trakcie nabożeństwa wygłosił on kazanie, w którym zwrócił uwagę na fakt, iż wszyscy budujemy Kościół Chrystusa na ziemie i wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni. Po nabożeństwie bp Waldemar Pytel zaprezentował Parafię w Świdnicy, w której pełni służbę od lat 80-tych jak również życie Diecezji Wrocławskiej, której jest zwierzchnikiem od 2015 roku.

  • 0