Dziękczynne Święto Żniw

7.10.2018
"Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie "
Ps 145,15
Introit: 91, Pieśni: 1 Tz 4,4-5, Kazanie: 417,893,846,248,596
Nabożeństwo Spowiedzią i Komunią Św. z udziałem dzieci

Dziękczynne Święto Żniw

 • 0
Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie
(Ps 145,15)
 1. Ofiara z dzisiejszego nabożeństwa zostanie przekazana na Ewangelickie Domy Opieki. Za każdy dar składam serdeczne podziękowanie. Z serca dziękuję wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasz apel dotyczący zbiórki artykułów dla podopiecznych Diakonijnej Spółki Zatrudnienia w Kwilczu.

 2. Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę 14 października o godz. 10.00. Za tydzień również
  godz. 18.00
  zostanie odprawione nabożeństwo wieczorne według liturgii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Nabożeństwo poprowadzi ks. Tadeusz Jelinek, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie. Ponadto za tydzień o godz. 14.00. nabożeństwo w naszym filiale we Wrześni.

 3. Za tydzień po nabożeństwie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze, czyli luterańskie spotkania z filozofią i nie tylko. Temat pt. Człowiek to trzcina myśląca. Pascal – o wielkości i nędzy człowieka poprowadzi Paweł Łukasz Nowakowski.

 4. W dniach od 12 do 14 października odbędzie się w naszej Parafii „Męski Weekend”.
  W programie m.in. paintball, wspólne rozmowy, w czasie których będziemy chcieli zastanowić się co znaczy być prawdziwym mężczyzną we współczesnym świecie. Szczegółowy plan znajduje się na plakatach wywieszonych na tablicach informacyjnych.
  Informacji może udzielić także ks. Marcin Liberacki.

 5. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się zgodnie z planem zajęć. W piątek nie odbędzie się lekcja konfirmacyjna.

 6. We wtorek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej. Tym razem będziemy mówili o modlitwie. Nasze zaproszenie w sposób szczególny kierujemy do osób, które rozpoczynają w tym roku studia w Poznaniu.

 7. W dniu 10 10. (środa) o godz. 13.00 w Auli Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbędzie się wykład największego znawcy historii Reformacji w Europie prof. Volkera Leppina pt. „Przemiany kulturowe w Europie ok. r. 1500”. Osoby zainteresowane wspólnym wyjazdem do Gniezna prosimy o kontakt z kancelarią.

 8. W czwartek o godz. 18.00 odbędzie się próba chóru parafialnego, zaś o godz. 19.30 spotkanie dla zainteresowanych nauką naszego kościoła.

 9. Od czerwca do końca września prowadziliśmy w naszej Parafii zbiórkę ofiar na leczenie ks. Dariusza Lika, proboszcza Parafii w Zielonej Górze. Łącznie zebraliśmy kwotę 2.497 zł. Z serca dziękuję za okazaną pomoc.

 10. Wzorem lat poprzednich i tym razem zwracam się do Parafian z prośbą o pomoc w pracach porządkowych na naszej kwaterze ewangelickiej na cmentarzu Miłostowo. Chcielibyśmy wspólnymi siłami uporządkować i przygotować naszą kwaterę na Pamiątkę Umarłych. Prace chcemy przeprowadzić w sobotę 20.10. od godz. 9.00. Niezbędne do prac narzędzia będą na miejscu. Oferujemy także transport z Parafii na cmentarz i z powrotem.

 11. W niedzielę 18 listopada po nabożeństwie odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, celem którego będzie wybór członków Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej. Szczegóły dotyczące procedury zgłaszania kandydatów, wyborów oraz harmonogram wyborów dostępny jest na wydrukach, które wyłożone są przy wyjściu z kościoła.

 12. Do odebrania i nabycia jest nowy numer dwutygodnika kościelnego Zwiastun.

Ks. Marcin Kotas