Ostatnia niedziela roku kościelnego

25.11.2018
"Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone."
Łk 12,35
Introit: 82, Pieśni: 283,272,761,596, Kazanie: Iz 65,17-19.23-25
Nabożeństwo Słowa

Ostatnia niedziela roku kościelnego

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.
(Łk 12,35)
  1. Zapraszam na nabożeństwo w 1.niedzielę Adwentu za tydzień 2 grudnia o godz. 10.00. W okresie Adwentu wszystkie nabożeństwa poza niedzielą 16 grudnia – Gwiazdka dla dzieci będą połączone ze Spowiedzią i Komunią Św. W niedzielę za tydzień zostanie odprawione również nabożeństwo w Gnieźnie o godz. 15.30.

  2. Lekcje religii w bieżącym tygodniu odbędą się zgodnie z ustalonym planem.

  3. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej.

  4. W czwartek 29 listopada w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27/29) odbędzie się zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu konferencja „Kształty patriotyzmu a drogi odzyskania niepodległości przez Polskę w XIX- XX wieku”. W ramach konferencji wykład pt. Patriotyczne tradycje polskiego protestantyzmu w okresie rozbiorów wygłosi kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej prof. Jarosław Kłaczkow.

  5. W czwartek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru parafialnego, zaś o godz. 19.30 spotkanie dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem.

  6. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału we wspólnym spotkaniu adwentowym pt. Pierwsza świeca. Jest to inicjatywa mająca na celu wprowadzenie w czas adwentu. Spotkanie połączone jest z warsztatami, rozważaniem oraz nocowaniem na Parafii. Zapraszamy w sobotę 1 grudnia na godz. 17.00. Prace z warsztatów będzie można nabyć podczas Kiermaszu w pierwszą niedzielę Adwentu tj. 2 grudnia. Zwracam się również do rodziców z prośbą o pomoc w opiece nad dziećmi. Zgłoszenia przyjmują p. Zuzanna Jen oraz p. Sandra Śliwka.

  7. W ubiegłą niedzielę Zgromadzenie Parafialne dokonało wyboru następujących członków Rady Parafialnej: Piotr Bisok, Jerzy Domasłowski, Jerzy Gizło, Przemysław Hewelt , Elżbieta Jen, Magdalena Kociorska, Martina Meyer, Bernard Rozwałka, Lesław Szymaszkiewicz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Aleksandrę Burzych, Beatę Ciesielską, Tamarę Truschke. Wybranych kandydatom gratuluję i życzę Bożego błogosławieństwa w służbie na rzecz naszej Parafii. Zgodnie z prawem kościelnym wybory wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Radę Diecezjalną.

  8. Zgromadzenie Parafialne podjęło decyzję, aby podczas postludium organowego nie wychodzono z kościoła, lecz wysłuchano utworu pozostając w ławkach, a następnie już podczas dzwonów wychodzono z budynku kościoła. Rozpoczniemy od 1.niedzieli Adwentu.

  9. Zachęcam do zapoznania się z ofertą punktu z literaturą. Polecamy nowy numer Informatora Parafialnego.

Ks. Marcin Kotas

  • 0