4. Niedziela w Adwencie

23.12.2018
"Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. "
Flp 4,4.5
Introit: 5, Pieśni: 429, 5, 11, 29, 9, Kazanie: Łk 1,26-38
Nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą

4. Niedziela w Adwencie

  • 0
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko.
(Flp 4, 4.5)
  1. Zapraszamy na nabożeństwa świąteczne: nabożeństwo wigilijne o godz. 30. w 1. Święto Narodzenia Pańskiego nabożeństwo spowiednio-komunijne o godz. 10.00. W tym dniu zostanie również odprawione nabożeństwo w filiale we Wrześni o godz. 13.00. Zaś w 2.dzień Świąt nabożeństwo słowa o godz. 10.00.
  2. W niedzielę 30 grudnia zostanie odprawione nabożeństwo słowa o godz. 10.00
  3. Zapraszam na nabożeństwo w Stary Rok o godz 16.30 oraz w Nowy Rok o godz. 12.00.
  4. Już dziś zapraszamy na Wieczór Kolęd, który odbędzie się w Święto Epifanii 6 stycznia (niedziela) o godz. 17.00 w Kościele. W programie wspólne kolędowanie, występ Chóru parafialnego oraz występy solowe naszych parafianek Olivii Bereźnickiej oraz Joanny Szydlik.
  5. Po nabożeństwie zapraszam do punktu z literaturą. Do odebrania i nabycia jest świąteczny numer czasopisma kościelnego Przypominamy o wpłacie na prenumeratę czasopisma na rok 2019. Ponadto w kancelarii parafialnej, jak i w punkcie z literaturą można zaopatrzyć się w opłatki wigilijne. Do nabycia są również wigilijne świecie diakonijne w cenie: duża świeca 15 zł, mała 5 zł. Jest do nabycia Kalendarz ewangelicki (16 zł) oraz przewodnik po czytaniach biblijnych Z Biblią na co dzień (10 zł i 7 zł). Zwracamy się z prośbą o uregulowanie składki kościelnej. Rada parafialna pragnie poinformować, iż osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie ze składki. Stosowny wniosek można składać w kancelarii parafialnej. Do odebrania są jeszcze paczki świąteczne dla seniorów. Dzieci, które nie uczestniczyły w Gwiazdce prosimy o odebranie paczek w zakrystii.

Wspomnienie:

W 6. rocznicę śmierci wspominamy śp. Ryszarda Białasa, długoletniego członka Rady Parafialnej oraz pracownika naszej Parafii. Śp. Ryszard Białas zmarł 20.12.2012 r. przeżywszy 70 lat. Wspominają i o modlitwę proszą syn, synowa, wnuczki, bliższa i dalsza rodzina.

Dziś mija 13. rocznica śmierci śp. Stanisława Urbasia. Serca najbliższej rodziny z miłością i wdzięcznością wspominają ukochanego męża, ojca, teścia i dziadka. Śp. Stanisław Urbaś był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej.

Nasza Parafia łączy się dziś z rodzinami ofiar wypadku górniczego, do którego doszło w miniony czwartek w kopalni w Karwinie.  W modlitwie pragniemy prosić Boga o moc, aby w tych chwilach bólu i cierpienia mogli doświadczyć, że są dziećmi Bożymi i odczuć w tych dniach Bożą bliskość i miłość.

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Psalm 62

Ks. Marcin Kotas