Kwiecień 2019

Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

  • 0