Wrzesień 2019

Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał a na duszy swej szkodę poniósł? Mt 16,26

  • 0