Październik 2019

Jeśli masz wiele, dziel się obficie jałmużną. Jeśli masz mało, nie bój się i dziel się tym co posiadasz. Księga Tobita 4,8 (Biblia Ekumeniczna)

  • 0