Listopad 2020

Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich. Jer 31,9

  • 0