Lekcje Religii

Plan lekcji religii na rok szkolny 2015/2016

Lekcje religii odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Prowadzone są przez katechetkę mgr teol. Annę Borutę-Bisok oraz proboszcza. Oceny z lekcji religii ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów są uznawane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Środa

16.00-16.50 – Kl. 4 SP (ks. Marcin Liberacki)
17.00-17.50 – Kl. 1 SP (ks. Marcin Liberacki)

Czwartek

16.00 – 17.00 – kl. 3 Gim (ks. Marcin Liberacki)
17.15 – 18.15 – kl. 5 SP (ks. Marcin Liberacki)

Piątek

15.30 – 16.20 – kl. 7 SP (ks. Marcin Liberacki)
16.30 – 17.20 – kl. 6 SP (ks. Marcin Liberacki)
17.20 – 18.10 – kl. 3 SP (ks. Marcin Liberacki)

16.00 – 17.00 – kl. 2 Gim (nauka konfirmacji, ks. Marcin Kotas)