Lekcje Religii

Plan lekcji religii na rok szkolny 2019/2020

Lekcje religii odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Prowadzone są przez duszpasterzy ks. Marcina Kotasa i mgr. teol. Filipa Lipińskiego.  Oceny z lekcji religii ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów są uznawane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Katecheta

Nazywam się Filip Lipiński. Urodziłem się w styczniu 1992 w Bełchatowie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości i ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, w latach 2010-2013 studiowałem etnologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów etnologicznych, od stycznia do maja 2012 przebywałem w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Jyväskylä w Finlandii. Studia etnologiczne ukończyłem w lipcu 2013 roku pracą licencjacką „Mniejszość czeska w Zelowie. Opracowanie monograficzne”. W latach 2013-2018 studiowałem teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W czasie studiów odbywałem praktyki w różnych parafiach ewangelickich w Polsce, zwłaszcza w Ostródzie i Szczecinie. Praktykę katechetyczną odbywałem w Poznaniu i w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Podczas piątego roku studiów, od września 2017 do lipca 2018 przebywałem na stypendium Gustav-Adolf-Werk na Uniwersytecie w Lipsku. Studia magisterskie ukończyłem broniąc pracę pisaną pod kierunkiem prof. Janusza T. Maciuszko, zatytułowaną „Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bełchatowie w latach 1918-1939”. Podczas stypendium w Niemczech ukończyłem praktyki parafialne w Ewangelickim Kościele Krajowym Wirtembergii w parafii Friedenskirche w Ludwigsburgu oraz w parafii Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Hanoweru w Hiddestorf/Ohlendorf. Oprócz tego zajmowałem się pracą z konfirmantami w Parafii Św. Piotra w Lipsku.  Od grudnia 2018 roku jestem doktorantem na Wydziale Teologicznym Uniwersytu w Lipsku. Interesuję się historią, filozofią i muzyką rockową. Moim hobby jest zbieranie płyt winylowych, starych książek oraz zabytków techniki, zwłaszcza aparatów fotograficznych, maszyn do pisania, sprzętu audio i telefonów. W wolnym czasie, wspólnie z żoną Sandrą podróżuję i zwiedzam różne zakątki Europy.

mgr teol. Filip Lipiński
katecheta

Środa

15:20-16:10 Grupa I – kl. 1. SP (F.L.)
17:00-18:00 Grupa V – kl. 6. SP (F.L.)

Czwartek

16:00-17:00 Grupa II – kl. 2. i 3. SP (F.L.)
17:00-18:00 Grupa VI – kl. 7. SP (F.L.)

Piątek

16:00-17:00 Grupa VIII – konfirmanci, grupa starsza
(ks. M.K.)
17:15-18:15 Grupa VII – konfirmanci, grupa młodsza
(ks. M.K.)
16:00-17:00 – Grupa IX – uczniowie szkół średnich
(F.L.)
17:00-18:00 Grupa III – kl. 4. SP (F.L.)
18:00-19:00 Grupa IV – kl. 5. SP (F.L.)