Lekcje Religii

Plan lekcji religii na rok szkolny 2018/2019

Lekcje religii odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Prowadzone są przez duszpasterzy ks. Marcina Kotasa i ks. Marcina Liberackiego.  Oceny z lekcji religii ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów są uznawane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Środa

17.00 – 18.00 – klasa 2 SP (ks. Marcin Liberacki

Czwartek

17.00 – 18.00 – kl. 6 Sp (ks. Marcin Liberacki)

Piątek

16.15 – 17.00 – kl. 3 Gim (ks. Marcin Liberacki)
17.00 – 18.00 – kl. 5 SP (ks. Marcin Liberacki)
17.20 – 18.10 – kl. 4 SP (ks. Marcin Liberacki)

16.00 – 17.00 – kl. 2 Gim (nauka konfirmacji, ks. Marcin Kotas)