Szkółka niedzielna

W czasie niedzielnych nabożeństw o godz. 10:00

Dzieci uczestniczą w nabożeństwie wraz z rodzicami. Po liturgii wstępnej, podczas pieśni przed kazaniem, przechodzą do sali na piętrze. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 3-6 r.ż. oraz 7-12 r.ż . Młodsze dzieci, by łatwiej się zaadaptować mogą przychodzić w towarzystwie rodzica. Sala dostosowana jest do potrzeb dzieci. Podczas szkółek niedzielnych uczymy się piosenek, słuchamy lekcji biblijnych, wykonujemy prace plastyczne i bawimy się.

Zapraszamy wszystkie dzieci !