Godziny biblijne

O terminie godzin biblijnych informujemy w ogłoszeniach parafialnych oraz w planie wydarzeń na stronie głównej.

Kościół ewangelicki nazywany jest Kościołem Słowa Bożego. Pismo Święte jest najważniejszym drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Dlatego tak ważna jest jego pogłębiona lektura. W Parafii raz w miesiącu prowadzone są spotkania biblijne, w których uczestniczą wszyscy zainteresowani niezależnie od wyznania. Zapraszamy. O terminie godzin biblijnych informujemy w ogłoszeniach parafialnych oraz w planie wydarzeń na stronie głównej .