Jubileusz 500-lecia reformacji

Program obchodów w Poznaniu i Szamotułach
7 MAJA 2017 (NIEDZIELA)
godz. 11.30

OTWARCIE WYSTAWY „Kobiety i Reformacja”
Miejsce: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, ul. Obozowa 5
Czas trwania wystawy: 7-15 maja 2017 r.
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

13 maja 2017 (sobota)
godz. 18.00

XI WIOSNA MUZYCZNA U LUTERANÓW
KONCERT INAUGURACYJNY
wykonawca: CoOperate Orchestra pod dyrekcją
Adama Domurata
Airi Suzuki – skrzypce
w programie: m.in. W.A.Mozart, F.Mendelssohn-Bartholdy
Miejsce: Kościół ewangelicki Łaski Bożej w Poznaniu, ul. Obozowa 5
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

20 maja 2017 (sobota)
godz. 18.00

XI WIOSNA MUZYCZNA U LUTERANÓW
KONCERT KAMERLANY
wykonawcy: Sven Erdmann – baryton, skrzypce
Michael Tewes – obój
Harald Röhrig – organy
w programie m.in.: A . Vivaldi, G. Ph. Telemann, Jean-Baptiste
Loeillet, F. Mendelssohn- Bartholdy
Miejsce: Kościół ewangelicki Łaski Bożej w Poznaniu, ul. Obozowa 5
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

27 maja 2017 (sobota)
godz. 18.00

XI WIOSNA MUZYCZNA U LUTERANÓW
KONCERT pt. „Muzyka sakralna w świecie
improwizacji jazzowej”
wykonawcy: Rafał Tworek Quintet w składzie:
Rafał Tworek – instrumenty klawiszowe
Maciej Afanasjew – skrzypce
Piotr Rogóż – saksofon
Marcin Grabowski – bas
Grzegorz Sikorski – perkusja
w programie m.in. aranżacje jazzowe pieśni ewangelickich
Miejsce: Kościół ewangelicki Łaski Bożej w Poznaniu, ul. Obozowa 5
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

18-21 maja 2017

DIECEZJALNE OBCHODY JUBILEUSZU 500-LECIA REFORMACJI
Miejsce: Gdańsk

15-17 czerwca 2017

OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY JUBILEUSZU 500-LECIA REFORMACJI
Ewangelickie Dni Kościoła
Miejsce: Wisła, Ustroń, Czeski Cieszyn, Bielsko-Biała

24 czerwca 2017 (sobota)
godz. 19.00

KONCERT pt. „500-lecie Reformacji”
Miejsce: Bazylika Mniejsza (Kolegiata) w Szamotułach,
prowadzenie Artur Barciś
Organizator: Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

7 września 2017 (czwartek)
godz. 18.00

OTWARCIE WYSTAWY pt. „Reformacja i Słowo”
Wernisaż oraz prelekcja dr Małgorzaty Grzywacz pt.
„Słowo o Reformacji”
Czas trwania wystawy: 7.09-7.10.2917 r.
Organizator: B iblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu
Miejsce: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

17 września 2017 (niedziela)
godz. 10.00

NABOŻEŃSTWO Z OKAZJI 13.ROCZNICY POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA ŁASKI BOŻEJ
z udziałem Biskupa Diecezji Cieszyńskiej
ks. dra Adriana Korczago oraz Diecezjalnej Orkiestry Dętej
Diecezji Cieszyńskiej
Miejsce: Kościół ewangelicki Łaski Bożej w Poznaniu,
ul. Obozowa 5

22 września 2017 (piątek)
godz. 10.30–17.00

SESJA POPULARNO-NAUKOWA pt. „500-lecie Reformacji:
Europa-Wielkopolska-Szamotuły”
Miejsce: Muzeum Zamek Górków w Szamotułach
Organizator: M uzeum Zamek Górków w Szamotułach
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

27 września 2017 (środa)
godz. 18.00

WIECZÓR REFORMACYJNY „O duchowości i piśmiennictwie
Ewangelików”
Organizator: B iblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu
Miejsce: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

25 października 2017 (środa)
godz. 10.00–15.00

SESJA POPULARNO – NAUKOWA pt. „Muzyczne barwy Reformacji”
Miejsce: Sala Prezydencka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu
Organizator: A kademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

25 października 2017 (środa)
godz. 18.00

KONCERT pt. Muzyczne barwy Reformacji
Miejsce: Kościół ewangelicki Łaski Bożej w Poznaniu, ul. Obozowa 5
Organizator: A kademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

26 października 2017 (czwartek)
godz. 10.00

SESJA POPULARNO-NAUKOWA POŚWIĘCONA MUZYCE PROTESTANCKIEJ
Miejsce: A kademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu
Organizator: A kademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu

30 października 2017 (poniedziałek)
godz. 18.00

SPOTKANIE Z BIBLIĄ
Prezentacja działalności Towarzystwa Biblijnego w Polsce
Miejsce: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, ul. Obozowa 5
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu
31 października 2017 (wtorek), godz. 18.00
Uroczyste nabożeństwo z okazji Pamiątki Reformacji
Kościół ewangelicki Łaski Bożej w Poznaniu, ul. Obozowa 5

ORGANIZATORZY:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu • Muzeum Zamek Górków w Szamotułach • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Biblioteka Raczynskich w Poznaniu • Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP • Diecezja Cieszynska Koscioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP