Lekcje Religii

Plan lekcji religii na rok szkolny 2015/2016

Lekcje religii odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Prowadzone są przez katechetkę mgr teol. Annę Borutę-Bisok oraz proboszcza. Oceny z lekcji religii ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów są uznawane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Środa

17.15-18.15 – kl. III SP (Anna Boruta-Bisok)

Czwartek

15.30-16.30 – kl.II Gim.(Anna Boruta-Bisok)
16.30-17.30 – kl.III Gim. (ks. Marcin Kotas)
16.50-17.50 – kl.IV SP (Anna Boruta-Bisok)
17.50-18.40 – kl.II SP (Anna Boruta-Bisok)

Piątek

16.00-17.00 – Klasy ponadgimnazjalne (ks. Marcin Kotas)
17.00-18.00 – kl.I Gim. (ks. Marcin Kotas)
17.00-18.00 – kl.V i kl.VI (Anna Boruta-Bisok)