Szkółka niedzielna

W czasie niedzielnych nabożeństw o godz. 10:00

Szkółka niedzielna jest niczym innym, jak nabożeństwem dla dzieci. Jej celem jest przedstawienie historii biblijnych w sposób zrozumiały dla najmłodszych uczestników niedzielnych nabożeństw. Tak, jak ksiądz w czasie nabożeństwa z ambony wygłasza kazanie, tak podczas szkółki niedzielnej role ambony pełnią opowiadania bazujące na treści Pisma Świętego, prace plastyczne oraz zabawy. Poprzez metody edukacyjne dzieci same mogą brać udział w procesie kształtowania swojego kazania.

W naszej parafii szkółka niedzielna rozpoczyna się po części wstępnej nabożeństwa, tzn. po odczytaniu wyznaczonych tekstów biblijnych i złożeniu przez zbór wyznania wiary. Przed zaśpiewaniem kolejnej pieśni, dzieci zapraszane są do ołtarza po światełko – świecę zapaloną od ognia ze świec ołtarzowych, co z jednej strony ma symbolicznie oddawać obecność Słowa Bożego, a z drugiej podkreślać jedność pomiędzy osobami zebranymi w kościele, a uczestnikami szkółki niedzielnej. Ksiądz, bądź inna osoba prowadząca niedzielne nabożeństwo udziela także błogosławieństwa najmłodszym. Następnie grupa przechodzi do sal katechetycznych w centrum parafialnym.

Zajęcia odbywają się w jednej grupie, do której uczęszczają dzieci od 4. roku życia. Młodzież przygotowująca się do konfirmacji uczestniczy regularnie w nabożeństwie w kościele. Dzieci najmłodsze, które nie ukończyły jeszcze 4. roku życia zaproszone są wraz z rodzicami do kąciku malucha, który znajduje się w sali przy kościele.

Nauczyciele szkółek niedzielnych

Elżbieta Jen
Zuzanna Jen