Ogłoszenia Parafialne

12. Niedziela po Trójcy Świętej

Hasło tygodnia: Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. (Prz 3,13) Introit: 102; pieśni: 885, 673, 671, 314 kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Mk 10, 13-16) Dziś po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów w celu omówienia organizacji nauczania katechetycznego w nowym roku szkolnym. Z uwagi na nowy rok szkolny zwracamy się do rodziców z kilkoma…

read more

10. Niedziela po Trójcy Świętej – Niedziela Izraela

Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. w niedzielę za tydzień 1 września o godz. 10.00. Za tydzień zostanie również odprawione nabożeństwo w Gnieźnie o godz. 15.30. Nabożeństwo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przeżywać będziemy w niedzielę 9 września. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z rodzicami w sprawie nauczania katechetycznego w nowym roku szkolnym. W…

read more

9. Niedziela po Trójcy Świętej

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej się będzie wymagać„. (Łk 12, 48) Zapraszam na nabożeństwo Słowa w niedzielę za tydzień 25. sierpnia o godz. 10.00. Już dziś informujemy, iż nabożeństwo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przeżywać będziemy w niedzielę września. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie…

read more

7. Niedziela po Trójcy Świętej

„Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga.„ ( Ef 2,19 ) Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę za tydzień 11 sierpnia o godz. 10.00.  Za tydzień również zostanie odprawione nabożeństwo w naszym filiale we Wrześni  o  godz. 15.00. Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w XXIII Forum Ewangelickim,…

read more

5. Niedziela po Trójcy Świętej

„Łaską zbawienia jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar.„ ( Ef 2,8 ) Zapraszam na nabożeństwo słowa za tydzień 28 lipca na godz. 10.00. Podczas nabożeństwa gościć będziemy ks. Jana Ostryka, długoletniego proboszcza parafii metodystycznej w Poznaniu, który w lutym tego roku przeszedł na emeryturę. Ks. Jan Ostryk wygłosi kazanie. Zaś…

read more

3. Niedziela po Trójcy Świętej

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, 
co zginęło.„ ( Łk 19,10 ) Zapraszam na nabożeństwo słowa w niedzielę za tydzień 14 lipca o godz. 10.00. Za tydzień zostanie także odprawione nabożeństwo w naszym filiale we Wrześni o godz. 15.00. Zachęcamy Parafian do włączenia się w parafialną akcję ekologiczną pt. Puszka dla parafii. Szczegóły…

read more

2. Niedziela po Trójcy Świętej

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne„ ( J 3,16 ) Dziś po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Temat w brzmieniu: „W poszukiwaniu utraconego czasu…” – odpowiedzialność wobec podarowanego czasu, zaprezentuje Paweł Ł. Nowakowski. Zapraszam na nabożeństwo…

read more

Święto Trójcy Świętej – Zakończenie Roku Szkolnego

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego!„ ( Iz 6,3 ) Dziś podczas nabożeństwa nastąpi rozdanie świadectw z nauczania katechetycznego. W trakcie nabożeństwa będziemy prosili o złożenie ofiary na pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaś po nabożeństwie zapraszamy wszystkich starszych i młodszych do ogrodu parafialnego, gdzie czeka nas wiele atrakcji: dmuchana…

read more

Święto Zesłania Ducha Świętego

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. (Za 4,6) Dziś bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, którego głównym punktem będzie korekta uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości parafialnej przy ul. Wierzbięcice 45 w Poznaniu. Przy tej okazji informujemy, iż w niedzielę 23 czerwca odbędzie się kolejne…

read more

6. Niedziela po Wielkanocy-Exaudi

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. (J 12,32) W niedzielę za tydzień przeżywać będziemy Święto Zesłania Ducha Św. Z tej okazji zostanie odprawione nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. Natomiast w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Św. tj. w poniedziałek 10 czerwca o godz. 18.00 zostanie odprawione nabożeństwo słowa. Po…

read more