Ogłoszenia Parafialne

3. Niedziela przed Postem

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. (Dn 9,18) Dziś po nabożeństwie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dialogi w wierze. Temat pt. Piękno zbawi świat (F. Dostojewski) – czy Piękno i Dobro jest (jeszcze) możliwe? Poprowadzi Paweł Łukasz Nowakowski.…

read more

4. niedziela przed Postem

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! (Ps 66,5) Dziś po nabożeństwie odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, podczas którego Rada Parafialna złoży sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018 oraz zostanie uchwalony preliminarz budżetowy na rok bieżący. Ponadto jednym z punktów obrad będzie zamiana nieruchomości parafialnej przy ul. Albańskiej w Poznaniu na…

read more

5. niedziela przed Postem

Pan ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. (1 Kor 4,5b) Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę za tydzień 10 lutego o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo połączone z wprowadzeniem w urzędowanie nowo wybranej Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenia dokona Biskup Diecezji Pom.-Wlkp. ks. prof. Marcin Hintz. Zaś bezpośrednio po nabożeństwie…

read more

3. Niedziela po Epifanii

Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. (Łk 13,29) Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z cyklu „Dialogii w wierze”. Temat w brzmieniu: Pan nasz, Chrystus, nazwał się prawdą, a nie przyzwyczajeniem. (Tertulian) – filozoficzne rozmyślania o PRAWDZIE poprowadzi Paweł Łukasz Nowakowski. Najbliższe nabożeństwo zostanie odprawione w niedzielę…

read more

2. Niedziela po Epifanii

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. (J 1,17) Zapraszam wszystkich serdecznie na kolejne nabożeństwo za tydzień, 27 stycznia o godz. 10.00. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z cyklu „Dialogii w wierze”. Temat w brzmieniu: Pan nasz, Chrystus, nazwał się prawdą, a nie przyzwyczajeniem. (Tertulian) – filozoficzne rozmyślania o…

read more

1. Niedziela po Epifanii-Święto Chrztu Pańskiego

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rz 8,14) Po nabożeństwie w ramach Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbędzie się spotkanie z historykiem reformacji dr. Maciejem Ptaszyńskim z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego pt. Luter jak beczka piwa – Luter i jego katoliccy przeciwnicy w Polsce w pierwszej połowie XVI w.” Równolegle do tego spotkania…

read more

Święto Epifanii

Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) Jeszcze dziś o godz. 17.00 odbędzie się w naszym kościele Wieczór Kolęd. W programie wspólne kolędowanie, występ chóru parafialnego oraz występy solowe naszych parafianek: Olivii Bereźnickiej oraz Joanny Szydlik. Zapraszam na nabożeństwo słowa Bożego w niedzielę 13 stycznia na godz. 10.00. Po tym nabożeństwie w…

read more

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. (J 1,14) Zapraszam na nabożeństwo sylwestrowe 31 grudnia o godz. 16.30 oraz w Nowy Rok na godz. 12.00 Już dziś zapraszam na nabożeństwo w Święto Epifanii o godz. 10.00. Tego samego dnia o godz. 17.00 odbędzie się Wieczór Kolęd. W programie wspólne kolędowanie,…

read more

2. Święto Narodzenia Pańskiego

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. (J 1,14) W niedzielę 30 grudnia zostanie odprawione nabożeństwo słowa o godz. 10.00 Zapraszam na nabożeństwo sylwestrowe 31 grudnia o godz. 16.30 oraz w Nowy Rok na godz. 12.00. Już dziś zapraszamy na Wieczór Kolęd, który odbędzie się w Święto Epifanii 6 stycznia…

read more

4. Niedziela w Adwencie

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. (Flp 4, 4.5) Zapraszamy na nabożeństwa świąteczne: nabożeństwo wigilijne o godz. 30. w 1. Święto Narodzenia Pańskiego nabożeństwo spowiednio-komunijne o godz. 10.00. W tym dniu zostanie również odprawione nabożeństwo w filiale we Wrześni o godz. 13.00. Zaś w 2.dzień Świąt nabożeństwo słowa o godz.…

read more