Dla dzieci

Lekcje religii

Lekcje religii odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Prowadzone są przez duszpasterzy ks. Marcina Kotasa i mgr teol. Maksymiliana Gadowskiego. Oceny z lekcji religii ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów są uznawane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Wtorek

Grupa II – 17:00-18:00 (MG)

Grupa IV – 18:00-19:00 (MG)

Środa

Grupa V – 18:00-19:00 (MG)

Czwartek

Grupa I – 16:30-17:30 (MG)

Grupa VI – 17:30-18:30 (MG)

Grupa III – 18:30-19:30 (MG)

Piątek

Grupa VIII – 16:00-17:00 (ks. MK)

Grupa VII – 17:15-18:15 (ks. MK)

Szkółka niedzielna

Szkółka niedzielna jest niczym innym, jak nabożeństwem dla dzieci. Jej celem jest przedstawienie historii biblijnych w sposób zrozumiały dla najmłodszych uczestników niedzielnych nabożeństw. Tak, jak ksiądz w czasie nabożeństwa z ambony wygłasza kazanie, tak podczas szkółki niedzielnej role ambony pełnią opowiadania bazujące na treści Pisma Świętego, prace plastyczne oraz zabawy. Poprzez metody edukacyjne dzieci same mogą brać udział w procesie kształtowania swojego kazania.

W naszej parafii szkółka niedzielna rozpoczyna się po części wstępnej nabożeństwa, tzn. po odczytaniu wyznaczonych tekstów biblijnych i złożeniu przez zbór wyznania wiary. Przed zaśpiewaniem kolejnej pieśni, dzieci zapraszane są do ołtarza po światełko – świecę zapaloną od ognia ze świec ołtarzowych, co z jednej strony ma symbolicznie oddawać obecność Słowa Bożego, a z drugiej podkreślać jedność pomiędzy osobami zebranymi w kościele, a uczestnikami szkółki niedzielnej. Ksiądz, bądź inna osoba prowadząca niedzielne nabożeństwo udziela także błogosławieństwa najmłodszym. Następnie grupa przechodzi do sal katechetycznych w centrum parafialnym.

Zajęcia odbywają się w jednej grupie, do której uczęszczają dzieci od 4. roku życia. Młodzież przygotowująca się do konfirmacji uczestniczy regularnie w nabożeństwie w kościele. Dzieci najmłodsze, które nie ukończyły jeszcze 4. roku życia zaproszone są wraz z rodzicami do kąciku malucha, który znajduje się w sali przy kościele.

Nauczyciele szkółek niedzielnych

Elżbieta Jen
Zuzanna Jen