Dla dzieci

Lekcje religii

odbywają się w zarejestrowanym w naszej parafii Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. Prowadzone są przez duszpasterzy ks. Marcina Kotasa i mgr teol. Maksymiliana Gadowskiego. Oceny z lekcji religii ewangelickiej wystawiane przez naszych katechetów są uznawane i umieszczane na świadectwach wszystkich szkół państwowych i prywatnych. Rodziców pragnących, aby ich dziecko uczestniczyło w powyższych zajęciach prosimy o kontakt.

Wtorek

16:00 – 16:45
Gr. I (kl. 1 SP) (M.G.)

16:50 – 17:35
Gr. IV (kl. 4 SP) (M.G.)

Środa

16:30 – 17:30
Gr. VIII (starsza konfir.) (ks. M.K.)

17:00 – 18:00
Gr. II (kl. 1-2 SP) (M.G.)

Czwartek

17:15 – 18:15
Gr. III (kl. 2-3 SP) (M.G.)

18:15 – 19:15
Gr. V (kl. 5-6 SP) (M.G.)

Piątek

16:30 – 17:30
Gr. VII (młodsza konfir.) (ks. M.K.)

17:00 – 18:00
Gr. VI (kl. 7 SP) (M.G.)

Szkółka niedzielna

jest niczym innym, jak nabożeństwem dla dzieci. Jej celem jest przedstawienie historii biblijnych w sposób zrozumiały dla najmłodszych uczestników niedzielnych nabożeństw. Tak, jak ksiądz w czasie nabożeństwa z ambony wygłasza kazanie, tak podczas szkółki niedzielnej role ambony pełnią opowiadania bazujące na treści Pisma Świętego, prace plastyczne oraz zabawy. Poprzez metody edukacyjne dzieci same mogą brać udział w procesie kształtowania swojego kazania.

W naszej parafii szkółka niedzielna rozpoczyna się po części wstępnej nabożeństwa, tzn. po odczytaniu wyznaczonych tekstów biblijnych i złożeniu przez zbór wyznania wiary. Przed zaśpiewaniem kolejnej pieśni, dzieci zapraszane są do ołtarza po światełko – świecę zapaloną od ognia ze świec ołtarzowych, co z jednej strony ma symbolicznie oddawać obecność Słowa Bożego, a z drugiej podkreślać jedność pomiędzy osobami zebranymi w kościele, a uczestnikami szkółki niedzielnej. Ksiądz, bądź inna osoba prowadząca niedzielne nabożeństwo udziela także błogosławieństwa najmłodszym. Następnie grupa przechodzi do sal katechetycznych w centrum parafialnym.

Zajęcia odbywają się w jednej grupie, do której uczęszczają dzieci od 4. roku życia. Młodzież przygotowująca się do konfirmacji uczestniczy regularnie w nabożeństwie w kościele. Dzieci najmłodsze, które nie ukończyły jeszcze 4. roku życia zaproszone są wraz z rodzicami do kąciku malucha, który znajduje się w sali przy kościele.

Nauczyciele szkółek niedzielnych

Elżbieta Jen
Zuzanna Jen