Dialogi w Wierze

O terminie kolejnych spotkań z cyklu Dialogi w Wierze informujemy w ogłoszeniach parafialnych oraz w planie wydarzeń na stronie głównej.