Monthly Archives :

Grudzień 2019

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. (J 1,14) Introit: 12 Pieśni: 307, 64, 676, 312 Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Job 42,1-6) Nabożeństwo Słowa W niedzielę 5. stycznia o godz. 10.00 odbędzie się nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Nabożeństwo to będzie nagrywane przez Polskie Radio, celem późniejszej emisji w…

read more

2. Święto Narodzenia Pańskiego

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. (J 1,14) Introit: 9 Pieśni: 72, 54, 74, 83 Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Mt 1,18-25) Nabożeństwo Słowa W niedzielę 29 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się nabożeństwo Słowa. Zapraszam na nabożeństwo w Stary Rok na godz. 16.30 oraz w Nowy Rok o godz. 12.00.…

read more

1. Święto Narodzenia Pańskiego

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego„ (J 1,14) Introit: 8 Pieśni: 73, 35, 46, 40, 66 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Tt 3,4-7) Zapraszamy na nabożeństwo Słowa w II dzień Świąt Narodzenia Pańskiego o godz. 10.00. W niedzielę 29 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się nabożeństwo Słowa. Zapraszam na nabożeństwo w…

read more

Wigilia Narodzenia Pańskiego

Lud, który chodzi w ciemności ujrzy światło wielkie. (Iz 9,1) Introit: 6 Pieśni: 84, 42, 58, 49 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Ez 37, 24-28) Zapraszamy na nabożeństwa świąteczne: Święto Narodzenia Pańskiego nabożeństwo spowiednio-komunijne o godz. 10.00. W tym dniu zostanie również odprawione nabożeństwo w filiale we Wrześni o godz. 13.00.  Zaś w 2.dzień Świąt nabożeństwo słowa…

read more

4. Niedziela w Adwencie

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. (Flp 4, 4.5) Introit: 5 (II) Pieśni: 418, 16, 23, 4, 9 Kazanie: ks. Marcin Kotas (2 Kor 1,18-22) Zapraszamy na nabożeństwa świąteczne: nabożeństwo wigilijne o godz. 30. w 1. Święto Narodzenia Pańskiego nabożeństwo spowiednio-komunijne o godz. 10.00. W tym dniu zostanie również odprawione nabożeństwo w…

read more

3. Niedziela w Adwencie – Gwiazdka

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy. (Iz 40, 3.10) Nabożeństwo poranne (ew.-augsb.): Pieśni: 27, 72, 109, 73, 83 Kazanie: ks. Marcin Kotas Nabożeństwo wieczorne (ew.-ref.): Psalm: Ps 85 Pieśni: 302, 11, 9, 501 Kazanie: ks. ppłk. Tadeusz Jelinek (Łk 3, 1-14) Po nabożeństwie przybędzie Gwiazdor, aby rozdać dzieciom prezenty. W tym…

read more

2. Niedziela w Adwencie

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie. (Łk 21,28) Introit: 3 Pieśni: 757, 24, 19, 13, 407, 100 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Łk 21,25-33) niedzielę 15 grudnia o godz. 10.00 przeżywać będziemy nabożeństwo rodzinne połączone z przedstawieniem oraz gwiazdką dla dzieci. Po nabożeństwie zapraszamy na parafialne spotkanie adwentowe. W kancelarii parafialnej wyłożona jest…

read more

Pierwsza Świeca 2019

W sobotni wieczór 30. listopada, wigilię adwentu, w naszej parafii odbyło się doroczne spotkanie „Pierwsza Świeca”, podczas którego, zgodnie z  naszym zwyczajem, na wieńcu adwentowym zapaliliśmy pierwszą z czterech świec symbolizujących przybliżające się święta Narodzenia Pańskiego i stale przychodzącą do nas w Chrystusie światłość. W spotkaniu, uwieńczonym nocowaniem na parafii, brało udział ponad 20 najmłodszych…

read more

1. Niedziela Adwentu

Hasło biblijne: Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. (Za 9,9) Introit: 2; pieśni: 755, 1, 4, 828, 400, 27 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Rz 13, 8-12) Zapraszam na nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Św. w niedzielę 9 grudnia o godz. 10.00. Za tydzień również zostanie odprawione nabożeństwo we Wrześni o godz. 15.00. Lekcje…

read more

Grudzień 2019

Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu! Iz 50,10

read more