Monthly Archives :

Czerwiec 2020

3. Niedziela po Trójcy Świętej – Zakończenie Roku Szkolnego

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło„. (Łk 19,10) Introit: Ps 109,102-105 Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (2Tm 3,14-17) Jeszcze dziś o godz. 15.45 w TVP3 odbędzie się emisja nabożeństwa z kościoła ewangelickiego w Olsztynie. Serdecznie zapraszam na kolejne nabożeństwo w niedzielę 05.07.2020 o godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo połączone ze…

read more

2. Niedziela po Trójcy Świętej

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne„ ( J 3,16 ) Introit: 57 Pieśni: 757, 292, 753, 751, 713 Kazanie: ks. Marcin Kotas (Mt 11,25-30) Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą Jeszcze dziś o godz. 15.45 w TVP 3 zostanie wyemitowane…

read more

1. Niedziela po Trójcy Świętej

„Kto was slucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.„ ( Łk 10,16 ) Introit: 56 Pieśni: 486, 585, 564, 323 Kazanie: mgr teol. Filip Lipiński (Dz 4,32-37) Nabożeństwo Słowa Bożego 1. Zapraszam na nabożeństwo w niedzielę za tydzień na godzinę 10:00. Będzie to nabożeństwo połączone ze spowiedzią i sakramentem Wieczerzy Pańskiej. 2. Ciągle pozostają…

read more

Informacja dot. pochówku ekshumowanych szczątek z dawnego cmentarza ewangelickiego parafii Św. Krzyża (Park Drwęskich)

Nasza Parafia została w dniu 10.06.2020 poproszona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu o posługę duszpasterską podczas ponownego pochówku ekshumowanych w trakcie prac rewitalizacyjnych w Parku Izabeli i Jargoniewa Drwęskich szczątek dawnych mieszkańców Poznania, którzy zostali przed rokiem 1945 pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim przedwojennej poznańskiej parafii ewangelicko-unijnej Świętego Pawła. Pochówek odbędzie się w środę…

read more

Święto Trójcy Świętej

Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego! (Iz 6,3) (Iz 6,3) Introit: 55 Pieśni: 755, 237, 360, 671, 311 Kazanie: ks. Marcin Kotas (4Mż 6,22-27) Nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Świętą Jeszcze dziś o godz. 15.45 w programie 3 TVP odbędzie się emisja nabożeństwa z naszego kościoła Łaski Bożej w Poznaniu.…

read more