Monthly Archives :

czerwiec 2020

Informacja dot. pochówku ekshumowanych szczątek z dawnego cmentarza ewangelickiego parafii Św. Krzyża (Park Drwęskich)

Nasza Parafia została w dniu 10.06.2020 poproszona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu o posługę duszpasterską podczas ponownego pochówku ekshumowanych w trakcie prac rewitalizacyjnych w Parku Izabeli i Jargoniewa Drwęskich szczątek dawnych mieszkańców Poznania, którzy zostali przed rokiem 1945 pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim przedwojennej poznańskiej parafii ewangelicko-unijnej Świętego Pawła. Pochówek odbędzie się w środę…

read more