Informacja dot. pochówku ekshumowanych szczątek z dawnego cmentarza ewangelickiego parafii Św. Krzyża (Park Drwęskich)

Nasza Parafia została w dniu 10.06.2020 poproszona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu o posługę duszpasterską podczas ponownego pochówku ekshumowanych w trakcie prac rewitalizacyjnych w Parku Izabeli i Jargoniewa Drwęskich szczątek dawnych mieszkańców Poznania, którzy zostali przed rokiem 1945 pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim przedwojennej poznańskiej parafii ewangelicko-unijnej Świętego Pawła.

Pochówek odbędzie się w środę 17. czerwca 2020 o godzinie 9:00 na kwaterze ewangelickiej cmentarza komunalnego Poznań-Miłostowo.

Osoby, które pragną pożegnać dawnych mieszkańców Poznania prosimy o udział w ceremonii pogrzebowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za pochówek jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

  • 0